25 ГОДИНИ РАБОТА СО КВАЛИТЕТ И СИГУРНОСТ

НАШАТА ДЕЈНОСТ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

Вршиме монтажи на трафостаници и изведување на електроинсталации и електрични мрежи со - низок, среден и висок напон.

Повеќе инфо во:

ПРОЕКТИ

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

Вршиме изведување на градежни работи, антикорозивна заштита, завршни, термоизолациони и ремонтни работи.

Повеќе инфо во:

ПРОЕКТИ

ТРГОВИЈА

Вршиме дистрибуција и инсталација на трафостаници, трансформатори, високо и нисконапонски електроматеријали и опрема.

Повеќе инфо во:

ПРОДАЖНА

За актуелни работи посетете ја нашата страница на Google+