Партерно уредување на КЕЈ 13 Ноември

Спектартермо доо Скопје, како најдобар понудувач доби тендер преку јавен оглас од Град Скопје за Партерно уредување на „Кеј 13 Ноември“, од Телеком до Холидеј Ин. Вкупната вредност на договорот е 75.114.002,00 (седумдесет и пет милиони сто четиринаесет илјади и два денари), без ДДВ. Опсег на работите се движи од земјено градежни работи, до поврзување Read more…