КЛИЕНТИ И РЕФЕРЕНЦИ

Наши клиенти:

Ви ги претставуваме некои од компаниите со кој низ годините имаме успешна соработка:

EVN
ESM Power Plants of Macedonia
Makpetrol Skopje
Balkan Energy Group Macedonia
GAMA Skopje
FAKOM Skopje

Наши Референци:

Референтна листа на позначајни објекти за период од 2017 – 2019 година. Истата може да ја погледнете или превземете во линкот подолу.