КОМЕРЦИЈА

Нашиот комерцијален оддел е задолжен за комуникација со сите клијенти, добавувачи и управување со тековни и идни проекти.


Во случај да ви затреба помош околу нашите продукти или услуги, во смисла на цени, и сл., ви стоиме на располагање.

Може да не побарате на нашиот телефон +3892/ 30 84 874 или да ја пополнете нашата онлајн контакт форма.