Инклузивно детско игралиште во Влае, Делфина плоштад

Спектартермо е изградил ново игралиште во урбана заедница Влае, Делфина плоштад.

Во прашање е инклузивно игралиште, адаптирано за деца со специјални потреби.

Leave a Comment