ЗАСТАПНИШТВО

СПЕКТАРТЕРМО е ексклузивен застапник за македонскиот пазар:


ELKABEL BULGARIA

ЕЛКАБЕЛ БУЛГАРИЈА


Елкабел е првата бугарска компанија која е специјализирана за производство на кабли и спроводници.


Денес Елкабел е најголемиот кабелски производител во Бугарија


LEMITRAFO LMC BULGARIA

ЛЕМИТРАФО БУЛГАРИЈА


Леми-Трафо ЛМЦ Булгарија е компанија за производство на трансформатори, и трговија со електроматеријали. 

“Спектартермо” е официјален застапник и промотер на нивната производна програма за македонскиот пазар.


ФЕМАН СРБИЈА

Kомпанија се занимава со производство и продажба на светла за улични осветлувања и мерно разводни ормани од полиестер. Компанијата важи за најголемиот произведувач на електроматеријали, електрична расвета, ормани и алати во Југоисточна Европа.

ИНТЕРКОМПЛЕКС БУЛГАРИЈА

Интеркомплекс нуди комплетен асортиман на средно и нисконапонски електрични уреди и апарати и комплетни инженерски решенија за среден и низок напон по принцип на клуч на рака.