Како да се заштитете во градежништво за време на корона вирус

Според прописите за безбедност и здравје при работа, работодавачот е должен да обезбеди безбедни и здрави услови за работа на своите вработени, како и на луѓето кои времено присуствуваат на локацијата каде што се одвива работниот процес. За повеќе информации, долу имате водилка за безбедност и здравје при работа во градежништво, во превенција за КОВИД-19 Read more…

Нови ISO 45001:2018

Од ноември 2019, Спектартермо е сертифициран со нов ИСО стандард во доменот на безбедност и здравје при работа – ISO 45001:2018. Горе наведениот ИСО стандард е наследник од поранешниот OHSAS 18001:2007 и е меѓународно признат од страна на ТУВ Норд Македонија, како дел од групацијата на ТУВ Норд, Германија. Користи од ISO 45001:2018 се: Намален Read more…

Инклузивно детско игралиште во Влае, Делфина плоштад

Спектартермо е изградил ново игралиште во урбана заедница Влае, Делфина плоштад. Во прашање е инклузивно игралиште, адаптирано за деца со специјални потреби.

Посета на ФЕМАН – Јагодина

Во 2018, претставници на Спектартермо и ЕВН Македонија беа во службена посета на Феман, Јагодина – фабрика за електроматеријали, опрема, алат и проводници во Република Србија. Целта на посета беше организирана поради изведување низа од технички тестови за проверка на стандарди и квалитет на Феман производна линија (електроматеријали и опрема). Проверувани материјали се исти што Read more…

Објект во изградба

Птичја перспектива на нашата зграда во Мичурин маало, општина Аеродром. До сега, армирачко – бетонски работи си одвиваат добро и со стабилно темпо.