ISO СТАНДАРДИ И СЕРТИФИКАТИ

Од Јануари 2007, Спектартермо почнал со имплементација на ISO Системот за управување на квалитет. Од 2018, ги ажуриравме сите од нашите три главни стандарди: ISO 9001:2015 – Систем за управување на квалитет ISO 14001:2015 – Систем за заштита на човекова околина и OHSAS 18001:2007 – Систем за здравје и безбедност при работа Лиценца А – Read more…