ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Спектартермо учествувал како главен изведувач во изведба на две бензински станици за МАКПЕТРОЛ АД – Скопје, една во Општина Петровец, индустријска зона Ќојлија и другата во Гевгелија, како делот од реконструкција на старата БС 046 кај Богородичен премин. Двете Бензинските станици беа изградени на време и во склад со највисоки стандарди. Предраг Милиќевиќ, Извршен директор Read more…