ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Термоизолација Инвеститор: ТЕ-ТО Скопје Дополнителна заштита од UV зрачење на предизолирана цевка 2018 Станбен Објект во изградба Инвеститор: Спектартермо доо Скопје Локација: Општина Аеродром – Скопје, населба Мичурин Опис: Подрум, приземје, +5 кат и поткровје. Поврзаност помеѓу катовите е со лифт, со вкупно 120 станови. Работате започна од август 2018.

ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Спектартермо учествувал како главен изведувач во изведба на две бензински станици за МАКПЕТРОЛ АД – Скопје, една во Општина Петровец, индустријска зона Ќојлија и другата во Гевгелија, како делот од реконструкција на старата БС 046 кај Богородичен премин. Двете Бензинските станици беа изградени на време и во склад со највисоки стандарди. Предраг Милиќевиќ, Извршен директор Read more…

НАШИ ОБЈЕКТИ

Низ годините, Спектартермо учествувал како изведувач и/или инвеститор на разновидни комерцијални проекти за: СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ – Од 2005. година учествуваме на пазар со станбена изградба. ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ – Имаме направени две бензински станици, за МАКПЕТРОЛ АД Скопје – во Петровец и Гевгелија. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА – Веќе 25 години изведуваме термо-изолациски работи во склоп на РЕМОНТНИ активности Read more…