ПРОДУКТ КАТАЛОЗИ

Погледнете ги продукт каталози за следниве компании: EЛКАБЕЛ, Булгарија Овој каталог содржи палети за следните продукти: СТРУЈНИ КАБЛИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИСКИ КАБЛИ ПРОВОДНИЦИ LEMITRAFO – TMC, Bulgaria Овој каталог содржи палети за следните продукти: СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОДНА ЛИНИЈА И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФКАЦИЈА МАСЛЕНИ ТРАНСФОРМАТОРИ СУВИ ТРАНСФОРМАТОРИ ФЕМАН, Србија Овој каталог содржи палети за следните продукти: СПОЈНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРО Read more…

СОРАБОТКА

Имаме долгорочна соработка со следниве компаниии: ЕЛКОК, СРБИЈА Компанија за производство на електрични проводници (бакарна жица, бакарни јажиња, проводници, итн.) ТРИ ЈЕЛЕ, СРБИЈА Производство на дрвени електрични столбови од 7 – 12 m РАДЕ КОНЧАР-ТЕП МАКЕДОНИЈА Производство на разводни ормани – метални; Мерни ормани – метални; Мeтална галантерија ЕМО ОХРИД, МАКЕДОНИЈА Блиндирани трафостаници; Столбни трафостаници; Read more…