НАША ИСТОРИЈА

СПЕКТАРТЕРМО – Скопје е компанија регистрирана за изведување на градежни, градежно занаетчиски, електромонтажни работи и трговија со опрема. Компанијата е основана во 1991. година од страна на оснивачот – Драгомир Милиќевиќ и другите содружници. Спектартермо е компанија со семејни вредности. Ние цениме и негуваме тимска работа, посветеност и почитување помеѓу колегите. Предраг Милиќевиќ, Извршен директор Read more…

ЗА НАС

НАША МИСИЈА: Константна понуда и иновативност на висококвалитетни услуги и производи за потрошувачи во енергетскиот и градежниот сектор. НАША ВИЗИЈА: Kонтинуиран напредок и усовршување на компанијата во склад со ISO – стандардите, потребите на тржиште и нашите потрошувачи.

ДОМА

“Целта на нашата компанија е снабдување на нашите потрошувачи со високо квалитетни производи и услуги по барањата на растечкиот пазар.” Предраг Милиќевиќ, Извршен директор