ДОМА

“Основната цел на нашата компанија е снабудвање на нашите потрошувачи со квалитетни производи и услуги по барањата на растечкиот пазар.”

Предраг Милиќевиќ, Извршен директор
Изградено од Спектартермо во 2018 – МАКПЕТРОЛ БЕНЗИНСКА СТАНИЦА, кај граничен премин “Богородица”