Градежни работи во ОКТА Рафинерија 2022

Работевме во ОКТА Рафинерија во 2022 година, со целта да се расчисти вегетација околу главните нафните цевководи на површина од 1842 m². Потоа правевме уредување на косина, поставување на тампон и бетонско-армирачки работи за оснажување на статика.


Leave a Comment