Работна акција – чистење на плац

На 27.06.2020 направивме колективна работна акција – со цел да овозможиме подобра инфраструктура за извршување на работните задачи.

Акцијата е дел од подолгорочна стратегија за менаџирање на отпад и подобрување на инфраструктурата на Спектартермо плац во општина Бутел.

Во соработка со Екоцентар 97, изрециклиравме 3.180 kg старо железо, 1.240 kg алуминиум кабел и жица и преку 5 t градежен шут.

Leave a Comment