ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Термоизолација

  • Инвеститор: ТЕ-ТО Скопје
  • Дополнителна заштита од UV зрачење на предизолирана цевка
  • 2018

Станбен Објект во изградба

  • Инвеститор: Спектартермо доо Скопје
  • Локација: Општина Аеродром – Скопје, населба Мичурин
  • Опис: Подрум, приземје, +5 кат и поткровје. Поврзаност помеѓу катовите е со лифт, со вкупно 120 станови.
  • Работате започна од август 2018.