НАША РАБОТА

Низ годините, Спектартермо учествувал како изведувач и/или инвеститор на разновидни комерцијални проекти за:

  • СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ – Од 2005. година учествуваме на пазар со станбена изградба.
  • ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ – Имаме направени две бензински станици, за МАКПЕТРОЛ АД Скопје – во Петровец и Гевгелија.
  • ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА – Веќе 25 години изведуваме термо-изолациски работи во склоп на РЕМОНТНИ активности на котел и генератор на РЕК БИТОЛА.
  • ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ – Вршиме монтажи на трафостаници и изведување на електроинсталации и електрични мрежи со – низок, среден и висок напон.
  • ТРГОВИЈА – Вршиме дистрибуција и инсталација на трафостаници, трансформатори, високо и нисконапонски електроматеријали и опрема.