ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Спектартермо доо Скопје ја почитува вашата приватност и посветени сме на тоа да ги заштитиме вашите лични податоци.
Нашата политиката за заштита на лични податоци ги дефинира начините на собирање лични информации, целта за која ги собира, безбедносните мерки што се користат за да се заштитат луѓето и правата за приватност.

Прибирањето на личните податоци на оваа веб страница е во согласност со прописите за заштита на лични податоци.

Оваа политика се применува за:

  • сите корисници на нашата веб-страница www.spektartermo.com.mk
  • пополнувањето на контакт-формуларот на страницата www.spektartermo.com.mk/контакт/
  • прашања за понуда, по телефон, по електронска пошта, печатени формулари или онлајн формулари,
  • трансфер на сите документи објавени на нашата веб страница

2. УПРАВУВАЊЕ СО ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Оваа политика се однесува на сите лични податоци кои се собираат и складираат од страна на Спектартермо доо Скопје, на ул.Козле бр.165, 1000 Скопје. Како контролор на податоци, Спектартермо доо Скопје е одговорен за обработка и чување на вашите лични податоци.
Доколку имате било какви прашања во врска со користењето на оваа политика или за остварување на вашите права според оваа Политика, ве молиме контактирајте не во некоја од следните контакти:

3. ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци, Марија Даниловска, дипл.правник на следниов e-mail: marija.danilovska@spektartermo.com.mk или прочитајте ја официјалната политика на следниот линк: