ЗА НАС

НАША МИСИЈА:

Константна понуда и иновативност на висококвалитетни услуги и производи за потрошувачи во енергетскиот и градежниот сектор.

НАША ВИЗИЈА:

Kонтинуиран напредок и усовршување на компанијата во склад со ISO – стандардите, потребите на тржиште и нашите потрошувачи.